ĐỔI THẺ CÀO

Ưu tiên thẻ Vina,Zing, Vietnammobi đến hết tháng. Viettel và Zing cần điền đúng SERI

  • Chọn sai mệnh giá => nhà mạng trừ -50%
  • Chỉ hỗ trợ nạp + rút tiền vào 1 tài khoản chính chủ/1 thành viên (rửa tiền = block) !!!
  • Cần hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop thì liên hệ Admin
  • TheCao74.net nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản!

Zalo: 0774.9999.74

SĐT: 08886.888.74

Telegram: @MarvelMedia_Agency

Group ZALO: https://quangtri.org/MarvelMedia_Zalo

Fanpage: https://facebook.com/SimVIP74

×Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP 11 % 13 % 12.5 % 10 % 10 % 11.5 % 11.5 % 14.5 % 14.5 %
Đại lý PRO 12 % 14 % 13.5 % 11 % 11 % 12.5 % 12.5 % 15.5 % 15.5 %
Khách thường 13 % 15 % 14.5 % 12 % 12 % 13.5 % 13.5 % 16.5 % 16.5 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Đại lý PRO 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Khách thường 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 %
Đại lý PRO 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 % 20.5 %
Khách thường 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Đại lý PRO 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 % 19.5 %
Khách thường 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Đại lý PRO 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Khách thường 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Đại lý PRO 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Khách thường 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %
Đại lý PRO 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 % 41 %
Khách thường 42 % 42 % 42 % 42 % 42 % 42 % 42 % 42 % 42 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Siêu VIP 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 %
Đại lý PRO 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Khách thường 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 % 29 %